Disable Preloader

Konsalting

U hotelijerstvu

Ukoliko želite da unapredite poslovanje, podignete kvalitet usluge, usmerite se na ključne oblasti i zadatke, postavite svoj biznis na zdrave osnove, smanjite rizik od grešaka i nepotrebnih troškova vreme je da nas kontaktirate.

KONSALTING

U HOTELIJERSTVU

Agencija „Mind Lab“ pruža usluge konsaltinga u hotelijerstvu i turizmu.

Posvećeni smo ljudima koji prepoznaju značaj kvalitetne usluge, posvećenost gostu i društveno odgovornom poslovanju.

Kroz usluge konsaltinga pomažemo našim saradnicima da reše ključna pitanja u poslovanju, planiraju i primene savremena rešenja i konstantno analiziraju potrebe tržišta i trendove poslovanja.

Pružamo usluge konsaltinga u:

1. Pre – opening fazi hotela (pripremna faza za puštanje hotela u rad – standardi poslovanja –pravila, procedure, kodeks ponašanja; kategorizacija; postavka sistema; selekcija i edukacija kadrova; izrada biznis plana; ...);

2. „Opening“ fazi (pokretanje svih nivoa hotelskog sistema; organizacija poslova na dnevnom nivou; zvanično otvaranje hotela);

3. toku rada hotela kroz „Održivo poslovanje“ (planiranje; izrada budžeta; prodajne i poslovne strategije; motivacija zaposlenih; optimizacija troškova);

Organizujemo i treninge za sve sektore hotelskog poslovanja.

Pored treninga koji su namenjeni čitavom timu (upravljanje žalbama, komunikacija, ponašanje sa gostima) organizujemo i posebne treninge za sektore recepcije, domaćinstva, F&B.

Svaki hotel i svaki tim je jedinstven.

Ovo je osnova saradnje sa klijentima. Svakome pristupamo na drugačiji način.

Kroz detaljnu analizu poslovanja, sagledavanje svih resursa, SWOT analizu i saradnju čitavog tima zaposlenih kreiramo radne aktivnosti.

Kontakt forma

Šta drugi kažu

Ostavite Vaš utisak ili komentar