preloader
Disable Preloader
aboutus

MIND LAB – agencija za edukaciju, konsalting I menadžment nastala je iz želje I potrebe za usavršavanjem I edukacijom. Osnovna ideja je rast I razvoj, unapređenje znanja I veština a sve u svrhu lične spoznaje I otkrivanja potencijala.

Bavi se edukacijom mladih na ličnom planu, kao I edukacijom I razvojem poslovnih ljudi. Kroz individualne treninge jačamo samopouzdanje, razvijamo komunikacione veštine, spoznajemo mogućnosti I preferencije, postavljamo ciljeve I učimo kako da ih sa lakoćom dostignemo.

Kroz programe i obuke koje sprovodimo u firmama radimo na svim segmentima koji doprinose napretku, razvoju i unapređenju poslovanja. Grupni treninzi pomažu razvoj tima, podižu nivo efikasnosti, produktivnosti, motivacije zaposlenih I kolektivnog zadovoljstva.

Polazna osnova je, da samo zadovoljni zaposleni, garantuju I zadovoljne klijente.

Firme koje investiraju u znanje svojih zaposlenih, pokazuju da imaju dobru politiku negovanja kadra, što saradnici po pravilu umeju da cene.

 

KONSALTING U HOTELIJERSTVU – uspostavljanje sistema u najširem smislu – “pre opening”, “opening” I “post” opening faza.

Osnovna ideja je da lojalan gost garantuje uspešno poslovanje.

Vizija MIND LABA je da bude sinonim za lični razvoj I napredak, agencija koja stalno podiže granice u oblasti edukacije, poslovanja I hotelijerstva, koja uvodi nove navike I pomaže pojedincima I grupama da kroje život po svojoj meri.

Moja želja je da pokažem ljudima drugačiji pristup poslu & životu.

Budi promena, koju želiš videti u svetu.

Mahatma Gandi

Šta drugi kažu

Ostavite Vaš utisak ili komentar