Team Coaching

Korporativna edukacija

Team Coaching

Timski Coaching je ključni alat koji omogućava timovima visoku produktivnost u inspirativnom okruženju s visokim energetskim nivoom. Fokus je na radu s timom kao celinom, naglašavajući prednosti timskog rada i osiguravajući da svaki član tima ima svoje mesto i doprinos.

Važni aspekti uključuju produktivnost tima, koja zavisi od kvaliteta međuljudskih odnosa i komunikacije unutar tima. Takođe je ključno očuvati pozitivnu atmosferu za olakšavanje zadatka i prevazilaženje konflikata. Timski Coaching je neophodan za kompanije koje se suočavaju s izazovima kao što su loša komunikacija, zastareli načini rada, nedostatak standarda, nedostatak veština i znanja, i druge prepreke.

Proces Timskog Coachinga podrazumeva okupljanje učesnika kako bi definisali svoje uloge, izazove i zajedno pronašli rešenja. Uloga kouča je podsticati razmišljanje, osvešćivati resurse i identifikovati snage i oblasti za unapređenje. Kouč pomaže zaposlenima da zajedno dođu do najboljih rešenja, definišu akcione korake i postave vremenski okvir za realizaciju.