Umetnost pregovaranja u poslovnom svetu

Korporativna edukacija

Umetnost pregovaranja u poslovnom svetu

Program „Umetnost pregovaranja u poslovnom svetu“ koji je specijalno dizajniran da unapredi ključne veštine pregovaranja i komunikacije, sa fokusom na postizanje ekološki održivih rezultata.

Ova edukacija je utemeljena na integraciji tehnika Neuro Lingvističkog Programiranja (NLP), mindfulness pristupa, coachinga i bogatog iskustva trenera.

Cilj programa je osnažiti samopouzdanje učesnika u procesu pregovaranja, istovremeno jačajući pregovaračke veštine koje su ključne za uspeh u poslovnom okruženju.

Kroz module, polaznici će dobiti sledeće benefite:

– Razumevanje dubljih slojeva procesa komunikacije;
– Smernice za izbegavanje konfliktnih situacija i usmeravanje na konstruktivno rešavanje;
– Fokus na postizanje zadovoljavajućih i održivih rezultata.

Program je strukturiran kako bi polaznicima pružio konkretne alate i strategije:

– Definisanje optimalnog stanja i priprema za efikasno pregovaranje;
– Razumevanje sopstvene pregovaračke pozicije i pozicije sagovornika radi postizanja win-win situacija;
– Korišćenje NLP tehnika za motivaciju i osnove ekološke komunikacije;
– Usklađivanje vrednosti i identifikacija zajedničkih ciljeva radi uspešnog zaključivanja pregovaračkog procesa.

Ovaj program je namenjen zaposlenima koji se bave marketingom, promocijom, prodajom i nabavkom, sa ciljem unapređenja njihovih veština komunikacije i pregovaranja kako bi postigli izvanredne rezultate u poslovnom okruženju.

Besplatna skripta

Tajne uspeha u kupi – prodaj sistemu