Mindset uspešne žene kroz prizmu NLP-a

„Kakve su ti misli, takav ti je život“ – otac Tadej.

Mindset – stanje uma najlakše je objasniti kao skup misli i uverenja koja oblikuju naš odnos prema sebi i svetu oko nas.
Dva su osnovna načina razmišljanja – fiksni i mindset rasta.
Osnovna karakteristika fiksnog mindseta sadržana je u izjavama „Ja sam takav. Ne mogu da se menjam.“ Ljude sa ovakvim mindsetom karakteriše vezanost za njihove ideale i vrednosti. Ne vole promene, drže se svojih načela i znanja, funkcionišu po poznatim obrascima i izbegavaju promene.
Duboko veruju da su neki ljudi sposobni za uspeh jer imaju određene talente i veštine.  Komponentu truda potpuno isključuju iz jednačine uspešnosti.
Loše rezultate doživljavaju jako emotivno i kao ogroman neuspeh.

Nasuprot tome, mindset rasta karakteriše konstantni progres, trud i upornost. Ovi ljudi su orijentisani na lično usavršavanje, prihvataju promene i potpuno su spremni da nešto „žrtvuju“ zarad većeg cilja.

Ključna misao je „sve se može kad se hoće“ i gotovo uvek nalaze način da razvijaju svoje sposobnosti. Za njih ne postoji neuspeh, već samo rezultat koji je prilika za dalje učenje i razvoj.

NLP metodologija u značajnoj meri doprinosi promeni i izgradnji razvojnog mindseta.
Neuro lingvističko programiranje nastalo je u Americi 70-ih godina prošlog veka, kao proizvod modelovanja uspešnih ljudi. Ovaj psihološki pravac pomaže nam da razumemo kako ljudi organizuju svoje misli, osećanja i ponašanja da bi dobili željeni rezultat. Metodologija nam daje mogućnost da se upoznamo sa strukturom i obrascima rada izrazito uspešnih ljudi. Upravo zbog toga, već godinama, NLP važi za najuspešniju biznis metodologiju na svetu.

Kroz jednostavne tehnike i alate NLP nas uči da prepoznamo i promenimo nekorisne misaone obrasce, pretpostavke i programe. Usmerava nas da prilagodimo lingvistiku rezultatima koje želimo da postignemo u životu. Pomoću jasno definisanih ciljeva, koji su jedan od stubova NLP-a, postavljamo osnovu razvojnog mindset-a. Pored ovoga, NLP nam daje jasnoću i mogućnost fokusiranja na prioritete i ključne vrednosti u našem životu. Uči nas kako da menjamo nekorisna uverenja, formiramo podržavajuća i kako da prošla, „loša“ iskustva transformišemo za budući uspeh. U velikoj meri, bavi se temom komunikacije i daje nam razumevanje ovog složenog procesa.

NLP nas uči da „nije važno šta nam se dešava, već šta sa tim radimo“ i podstiče nas da osvestimo svoje resurse, talente, veštine i iskoristimo ih na najbolji mogući način za maksimizaciju našeg potencijala. Zasnovan je na stavu radoznalosti, istraživanja i spremnosti da se deluje „izvan kutije“.