Moć „JA“ rečenica

JA rečenice govore o ličnom doživljaju nečijeg ponašanja. U svakodnevnoj komunikaciji mnogo su prisutnije TI rečenice, kojima pokušavamo da damo iskaz o ponašanju druge osobe, umesto da se bavimo sopstvenim doživljajem takvog ponašanja.

Kroz sledeće primere uočićemo prednosti korišćenja JA modela rečenica:

JA rečenice:
1. Naljuti me kada me prekidaš dok pričam jer propustim da kažem sve što sam htela;
2. Možemo da ponovimo još jednom? Nisam sigurna da sam te dobro razumela;
3. Kada ne dođeš u dogovoreno vreme, počnem da razmišljam da se nešto loše desilo.

TI rečenice:
1. TI si bezobziran jer me stalno prekidaš dok pričam.
2. Ti me ništa ne razumeš.
3. Ti si neodgovoran i ne poštuješ naš dogovor.

JA rečenice opisuju lično iskustvo, bez napada, kritike i osude zašto neko ne odgovara na naše potrebe. Kroz ovaj vid izražavanja preuzimamo odgovornost za svoja osećanja, ponašanja,reakcije.
Pomažu nam da bolje razumemo sebe i naše obrasce ponašanja. Kada komuniciramo na ovaj način, povećavamo verovatnoću da ćemo biti „ispravno“ shvaćeni i ostajemo u dobrom stanju.
Zbog svega navedenog su jako moćan, alat komunikacije.

Nasuprot tome, TI rečenice mogu biti protumačene kao napad, optuživanje, manipulacija. Na ovaj način se odričemo sopstvene odgovornosti za proces komunikacije, odnos (u celini) i kao da prepuštamo svoju moć drugoj osobi.

Model JA poruke
1. Objektivan opis ponašanja druge osobe koji nam smeta: „
Kada zakasniš na sastanak, kao danas,20 min“
2. Opis osećanja koje kod nas izaziva to ponašanje: „ Osećam se povređeno, ljuto, razočarano“
3. Uticaj koji to ponašanje ima na nas: „Jer sam se potrudila da stignem na vreme i odložila druge zadatke“
4. Davanje smernica: „Kako bi bilo da sledeći put dođeš na vreme ili blagovremeno obavestiš ako ne stižeš?“

Upotrebom Ja rečenica povećavamo šanse da ostvarimo ciljeve,  otvaramo se za nove mogućnosti, vežbamo fleksibilnost i osećaj sopstvene vrednosti.
Dovoljno razloga da krenete sa upotrebom ovog modela još danas, zar ne?